رکورد قبلیرکورد بعدی

" شرح مبسوط منظومه: درسهای منزل "


شناسگر رکورد : 455299
عنوان و نام پديدآور : شرح مبسوط منظومه: درسهای منزل [ملا هادی سبزواری] [منبع الکترونیکی]/ درسهای مرتضی مطهری
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مطهری، مرتضی، ۱۲۹۹ - ‎۱۳۵۸
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: این کتاب شرحی است بر بخش مربوط به فلسفه، یا، غرر الفراید از کتاب "منظومه" یا "شرح منظومه" ملا هادی سبزواری
مبدا اصلي : IRم‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
دسترسي و محل الکترونيکي : شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب
: داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳.۷۷ KB)
: 1322_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شرح مبسوط منظومه: درسهای منزل
1322_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
897.35 KB
85
85
نظرسنجی