رکورد قبلیرکورد بعدی

" شیطان در کمین گاه "


شناسگر رکورد : 455323
سرشناسه : ص‍ال‍ح‍ی‌ ح‍اج‍ی‌آب‍ادی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌737950
عنوان و نام پديدآور : شیطان در کمین گاه [منبع الکترونیکی]/ نعمت‌الله صالحی حاجی‌آبادی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۸۷۱ KB)
نام الکترونيکي : 2431_1.html
نام فایل : 2431_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی