رکورد قبلیرکورد بعدی

" ضعفاء العقیلی "


شناسگر رکورد : 455356
سرشناسه : ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍م‍رو، - ۳۲۲ق‌.747103
عنوان و نام پديدآور : ضعفاء العقیلی [منبع الکترونیکی]/ ابی جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقیلی المکی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۴ بایگانی: ۲.۳۱ MB)
نام فایل : 953_1.doc
نام فایل : 953_2.doc
نام فایل : 953_3.doc
نام فایل : 953_4.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی1 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ضعفاء العقیلی
953_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
406.12 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ضعفاء العقیلی
953_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
419.51 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ضعفاء العقیلی
953_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
414.74 KB
85
85
نظرسنجی