رکورد قبلیرکورد بعدی

" طبقات فحول الشعراء "


شناسگر رکورد : 455366
سرشناسه : ج‍م‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د‌ب‍ن‌ س‍لام‌،‏‫ ۱۵۰؟ - ‏۲۳۲؟ق‌.‏‬830079
عنوان و نام پديدآور : طبقات فحول الشعراء [منبع الکترونیکی]/ ابن سلام الجمحی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۳۹۹ KB)
نام فایل : 2762_1.doc
نام فایل : 2762_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
طبقات فحول الشعراء
2762_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
257.49 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
طبقات فحول الشعراء
2762_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
153.12 KB
85
85
نظرسنجی