رکورد قبلیرکورد بعدی

" طرح تدوین مبانی نظر، روش شناسی، شرح خدمات، برنامه زمانبندی برآورد حق الزحمه و هزینه اجرای طرح بررسی و تحلیل فرهنگ معماری معاصر ایران "


شناسگر رکورد : 455369
سرشناسه : افشار نادری، کامران
عنوان و نام پديدآور : طرح تدوین مبانی نظر، روش شناسی، شرح خدمات، برنامه زمانبندی برآورد حق الزحمه و هزینه اجرای طرح بررسی و تحلیل فرهنگ معماری معاصر ایران [منبع الکترونیکی]/ تألیف: کامران افشار نادری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۷۵.۴ KB)
نام فایل : 10237_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی