رکورد قبلیرکورد بعدی

" عصر پهلوی به روایت اسناد "


شناسگر رکورد : 455399
سرشناسه : زه‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا722851
عنوان و نام پديدآور : عصر پهلوی به روایت اسناد [منبع الکترونیکی]/ علیرضا زهیری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۱۷ MB)
نام فایل : 10306_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عصر پهلوی به روایت اسناد
10306_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
700.11 KB
85
85
نظرسنجی