رکورد قبلیرکورد بعدی

" عصمة الانبیاء و الایمة (ع) "


شناسگر رکورد : 455400
سرشناسه : ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍واد، ‏‫۱۳۰۵ - ۱۳۸۵.‏690824
عنوان و نام پديدآور : عصمة الانبیاء و الایمة (ع) [منبع الکترونیکی]/ جواد تبریزی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۶ KB)
نام فایل : 4969_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عصمة الانبیاء و الایمة (ع)
4969_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
16.37 KB
85
85
نظرسنجی