رکورد قبلیرکورد بعدی

" عقاید الاسلام من القرآن الکریم "


شناسگر رکورد : 455403
سرشناسه : عسکری، مرتضی، ‎۱۲۹۳ -
عنوان و نام پديدآور : عقاید الاسلام من القرآن الکریم [منبع الکترونیکی]/ تالیف مرتضی العسکری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی html
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۹۰۷ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 2030_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عقاید الاسلام من القرآن الکریم
2030_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
636.77 KB
85
85
نظرسنجی