رکورد قبلیرکورد بعدی

" علم الامام "


شناسگر رکورد : 455419
سرشناسه : مظفر، محمدحسین، ۱۸۹۴ - ‎۱۹۶۱
عنوان و نام پديدآور : علم الامام [منبع الکترونیکی]/ محمد الحسین المظفر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی html
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۹۶ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 2057_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
علم الامام
2057_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
102.35 KB
85
85
نظرسنجی