رکورد قبلیرکورد بعدی

" عمدة عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار "


شناسگر رکورد : 455432
سرشناسه : اب‍ن‌ ب‍طری‍ق‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌‏‫، ۵۲۳‬-‏۶۰۰ق.661275
عنوان و نام پديدآور : عمدة عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار [منبع الکترونیکی]/ تألیف الحافظ یحیی بن الحسن الاسدی الحلی المعروف بابن البطریق
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۰۰۳ KB)
نام فایل : 458_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی