رکورد قبلیرکورد بعدی

" عیون المعجزات "


شناسگر رکورد : 455448
سرشناسه : ابن عبدالوهاب، حسین بن عبدالوهاب، قرن ‎۵ق
عنوان و نام پديدآور : عیون المعجزات [منبع الکترونیکی]/ تألیف المحدث الجلیل الشیخ حسین بن عبد الوهاب؛ محقق حسین جعفری زنجانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: کتاب حاضر تتمه‌ای است بر " تثبیت المعجزات " اثر ابوالقاسم العلوی و منتخبی از کتاب " بصایر الدرجات " اثر حسین بن عبدالوهاب می باشد
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۴۴ KB)
نام فایل : 446_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عیون المعجزات
446_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
169.32 KB
85
85
نظرسنجی