رکورد قبلیرکورد بعدی

" فتنه الوهابیه "


شناسگر رکورد : 455465
سرشناسه : دحلان، احمد زینی، ‎۱۸۱۶؟ - ‎۱۸۸۶
عنوان و نام پديدآور : فتنه الوهابیه [منبع الکترونیکی]/ تالیف احمدبن زینی دحلان ؛مترجم منوچهر دستگیر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی html
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۳ KB)
: عنوان اصلی: الفتنه الوهابیه
: این متن در سالهای مختلف تحت عناوین مختلف توسط مترجمین و ناشرین مختلف منتشر شده است
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 2067_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
فتنه الوهابیه
2067_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
24.29 KB
85
85
نظرسنجی