رکورد قبلیرکورد بعدی

" فرازهایی از احکام اسلامی "


شناسگر رکورد : 455472
سرشناسه : ی‍وس‍ف‍ی‍ان‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌808907
عنوان و نام پديدآور : فرازهایی از احکام اسلامی [منبع الکترونیکی]/ نویسنده نعمت‌الله یوسفیان؛ نمایندگی ولی فقیه در سپاه: پژوهشکده تحقیقات اسلامی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۳۸ KB)
نام فایل : 2528_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
فرازهایی از احکام اسلامی
2528_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
106.27 KB
85
85
نظرسنجی