رکورد قبلیرکورد بعدی

" فقه الرضا "


شناسگر رکورد : 455500
سرشناسه : اب‍ن‌ ب‍اب‍وی‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، - ۳۲۹ق‌.661258
عنوان و نام پديدآور : فقه الرضا [منبع الکترونیکی]/ علی بن حسین ابن بابویه
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۸۰۲ KB)
نام فایل : 2_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
فقه الرضا
2_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
576.37 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
فقه الرضا
2_1htm.pdf
کتاب فارسی - عربی
متن
application/pdf
4.41 MB
85
85
نظرسنجی