رکورد قبلیرکورد بعدی

" فلسفه خلقت انسان "


شناسگر رکورد : 455516
سرشناسه : نصری، عبدالله
عنوان و نام پديدآور : فلسفه خلقت انسان [منبع الکترونیکی]/ عبدالله نصری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۲۵ KB)
نام فایل : 2219_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
فلسفه خلقت انسان
2219_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
145.41 KB
85
85
نظرسنجی