رکورد قبلیرکورد بعدی

" فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام "


شناسگر رکورد : 455518
سرشناسه : خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌،‏‫ ۱۳۴۱ - ‏706329
عنوان و نام پديدآور : فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام [منبع الکترونیکی]/ قدرت‌الله خسروشاهی؛ تهیه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۰۷ KB)
نام فایل : 10020_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام
10020_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
360.42 KB
85
85
نظرسنجی