رکورد قبلیرکورد بعدی

" فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیه‌الله العظمی گلپایگانی "


شناسگر رکورد : 455523
عنوان و نام پديدآور : فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیه‌الله العظمی گلپایگانی [منبع الکترونیکی]/ نگارش احمد حسینی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۳ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله عظمی گلپایگانی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۳ بایگانی: ۱.۲۹ MB)
نام فایل : 1011_1.doc
نام فایل : 1011_2.doc
نام فایل : 1011_3.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی