رکورد قبلیرکورد بعدی

" فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر "


شناسگر رکورد : 455526
سرشناسه : مناوی، محمد عبدالرووف بن علی، ۹۵۲ - ‎۱۰۳۱ق
عنوان و نام پديدآور : فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر [منبع الکترونیکی]/ مناوی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۸.۷۴ MB)
نام الکترونيکي : 2955_1.html
نام فایل : 2955_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی