رکورد قبلیرکورد بعدی

" قوانین الاصول "


شناسگر رکورد : 455563
سرشناسه : م‍ی‍رزای‌ ق‍م‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۱۵۱-۱۲۳۱ق‌.790886
عنوان و نام پديدآور : قوانین الاصول [منبع الکترونیکی]/ نویسنده ابوالقاسم القمی؛ [بخط عبدالرحیم بن محمدتقی التبریزی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎2 بایگانی: ۰.۹۹ MB)
نام فایل : 859_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
قوانین الاصول
859_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
891.81 KB
85
85
نظرسنجی