رکورد قبلیرکورد بعدی

" کتاب الطهاره "


شناسگر رکورد : 455606
سرشناسه : ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍واد، ‏‫۱۳۰۵ - ۱۳۸۵.‏690824
عنوان و نام پديدآور : کتاب الطهاره [منبع الکترونیکی]/ جواد تبریزی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۸۰۳ KB)
نام فایل : 4966_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
کتاب الطهاره
4966_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
609.08 KB
85
85
نظرسنجی