رکورد قبلیرکورد بعدی

" کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او "


شناسگر رکورد : 455629
سرشناسه : کلبرگ، اتان، ‎۱۹۴۳ -
عنوان و نام پديدآور : کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او [منبع الکترونیکی]/ مولف اتان کلبرگ؛ مترجمان علی قرایی، رسول جعفریان
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۳۳ MB)
نام فایل : 1009_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او
1009_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.42 MB
85
85
نظرسنجی