رکورد قبلیرکورد بعدی

" کتاب مؤمن: پیرامون شخصیت مومن و حقوق و وظایف و دیگر شیون مربوطه "


شناسگر رکورد : 455644
سرشناسه : کوفی اهوازی، حسین‌بن‌سعید، قرن ‎۳ق
عنوان و نام پديدآور : کتاب مؤمن: پیرامون شخصیت مومن و حقوق و وظایف و دیگر شیون مربوطه [منبع الکترونیکی]/ تالیف حسین بن سعید کوفی اهوازی؛ [ترجمه مهدی فقیه ایمانی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: فارسی - عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: عنوان اصلی: عنوان المؤمن
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۸۵ KB)
نام فایل : 353_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی