رکورد قبلیرکورد بعدی

" کرامات مرعشیه "


شناسگر رکورد : 455648
سرشناسه : رس‍ت‍م‍ی‌ چ‍اف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۸ -716675
عنوان و نام پديدآور : کرامات مرعشیه [منبع الکترونیکی]/ علی رستمی چافی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۴۹ KB)
نام الکترونيکي : 2419_1.html
نام فایل : 2419_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی