رکورد قبلیرکورد بعدی

" کشف الخلفاء "


شناسگر رکورد : 455655
سرشناسه : ع‍ج‍ل‍ون‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۰۸۷-۱۱۶۲ق‌.745250
عنوان و نام پديدآور : کشف الخلفاء [منبع الکترونیکی]/ اسماعیل بن محمد عجلونی جراحی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎2 بایگانی: ۱.۸۵ MB)
نام فایل : 766_1.doc
نام فایل : 766_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
کشف الخلفاء
766_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
719.47 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
کشف الخلفاء
766_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
776.16 KB
85
85
نظرسنجی