رکورد قبلیرکورد بعدی

" کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون "


شناسگر رکورد : 455658
سرشناسه : ح‍اج‍ی‌خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، م‍ص‍طف‍ی‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۰۱۷ - ‏۱۰۶۷ق.‏‬699632
عنوان و نام پديدآور : کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون [منبع الکترونیکی]/ [مصطفی بن عبدالله الشهیر بحاجی خلیفه و بکاتب چلبی]؛ عنی بتصحیحه و طبعه علی نسخه المولف محمد شرف‌الدین یالتقایا، رفعت بیلگه الکلیسی؛ [مقدمه شهاب‌الدین النجفی المرعشی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎2 بایگانی: ۳.۲۰ MB)
نام فایل : 3990_1.doc
نام فایل : 3990_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون
3990_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.80 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون
3990_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.60 MB
85
85
نظرسنجی