رکورد قبلیرکورد بعدی

" کشف اللثام عن قواعد الاحکام "


شناسگر رکورد : 455662
سرشناسه : فاضل هندی، محمد بن حسن، ۱۰۶۲ - ‎۱۱۳۷ق
عنوان و نام پديدآور : کشف اللثام عن قواعد الاحکام [منبع الکترونیکی]/ تالیف بهاءالدین محمدبن الحسن الاصفهانی المعروف به (الفاضل الهندی)؛ تحقیق موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرقه
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲.۰۸ MB)
نام فایل : 91_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
کشف اللثام عن قواعد الاحکام
91_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.32 MB
85
85
نظرسنجی