رکورد قبلیرکورد بعدی

" کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد تصنیف نصیرالدین محمدبن الحسن الطوسی "


شناسگر رکورد : 455664
سرشناسه : شارح? علامه حلی، حسن بن یوسف، ۶۴۸ - ‎۷۲۶ق
عنوان و نام پديدآور : کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد تصنیف نصیرالدین محمدبن الحسن الطوسی [منبع الکترونیکی]/ ؛شرح جمال‌الدین الحسن‌بن یوسف‌ابن علی‌بن المطهر المشتهر بالعلامه الحلی؛ مع حواشی و تعلیقات قیمه ابراهیم الموسوی الزنجانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۷۱۶ KB)
نام فایل : 2343_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی