رکورد قبلیرکورد بعدی

" کوه مقدس "


شناسگر رکورد : 455685
سرشناسه : گردآورنده و مترجم? توفیقی، حسین، ‎۱۳۳۰ -
عنوان و نام پديدآور : کوه مقدس [منبع الکترونیکی]/ ترجمه و نگارش: حسین توفیقی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۱۴ KB)
نام الکترونيکي : 10260_1.html
نام فایل : 10260_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی