رکورد قبلیرکورد بعدی

" گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه "


شناسگر رکورد : 455691
سرشناسه : ش‍ع‍ار، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۴-۱۳۸۰. ، م‍ص‍ح‍ح‌733453
عنوان و نام پديدآور : گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه [منبع الکترونیکی]/ جعفر شعار
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی PDF
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۸۶۳ KB)
نام الکترونيکي : 4609_1.html
نام فایل : 4609_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی