رکورد قبلیرکورد بعدی

" لماذا اخترت مذهب الشیعه مذهب اهل البیت علیهم‌السلام "


شناسگر رکورد : 455715
سرشناسه : ان‍طاک‍ی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌673169
عنوان و نام پديدآور : لماذا اخترت مذهب الشیعه مذهب اهل البیت علیهم‌السلام [منبع الکترونیکی]/ محمد مرعی الامین الانطاکی ؛حققه عبدالکریم العقیلی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی html
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۸۸ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 2032_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی