رکورد قبلیرکورد بعدی

" لمحات فی تاریخ التشیع "


شناسگر رکورد : 455718
سرشناسه : امین، حسن، ۱۸۸۱ - ‎۱۹۴۸
عنوان و نام پديدآور : لمحات فی تاریخ التشیع [منبع الکترونیکی]/ حسن الامین؛ تحقیق و تعلیق مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۳۳ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 1979_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
لمحات فی تاریخ التشیع
1979_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
76.04 KB
85
85
نظرسنجی