رکورد قبلیرکورد بعدی

" لمعاتی از شیخ شهید "


شناسگر رکورد : 455719
عنوان و نام پديدآور : لمعاتی از شیخ شهید [منبع الکترونیکی]/ خط اخوین
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۴۷ KB)
نام فایل : 1333_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
لمعاتی از شیخ شهید
1333_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
78.11 KB
85
85
نظرسنجی