رکورد قبلیرکورد بعدی

" م‌آثر الانافة فی معالم الخلافة "


شناسگر رکورد : 455724
سرشناسه : قلقشندی، احمد بن علی، ۷۵۶ - ‎۸۲۱
عنوان و نام پديدآور : م‌آثر الانافة فی معالم الخلافة [منبع الکترونیکی]/ احمد بن عبدالله القلقشندی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۳ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۳ بایگانی: ۸۳۳ KB)
نام فایل : 3958_1.doc
نام فایل : 3958_2.doc
نام فایل : 3958_3.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
م‌آثر الانافة فی معالم الخلافة
3958_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
299.21 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
م‌آثر الانافة فی معالم الخلافة
3958_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
279.53 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
م‌آثر الانافة فی معالم الخلافة
3958_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
269.00 KB
85
85
نظرسنجی