رکورد قبلیرکورد بعدی

" ما ذکر فی فضل بیت المقدس "


شناسگر رکورد : 455727
سرشناسه : م‍ق‍دس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍غ‍ن‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍واح‍د، ۵۴۱-۶۰۰ق‌.784520
عنوان و نام پديدآور : ما ذکر فی فضل بیت المقدس [منبع الکترونیکی]/ محمد بن عبدالواحد بن احمد المقدسی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۰ KB)
نام فایل : 3983_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ما ذکر فی فضل بیت المقدس
3983_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
61.66 KB
85
85
نظرسنجی