رکورد قبلیرکورد بعدی

" متن ابی‌شجاع: السعی الغایه و التقریب "


شناسگر رکورد : 455748
سرشناسه : اب‍وش‍ج‍اع‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ۴۳۴ -‏‏۵۰۰؟ق.662316
عنوان و نام پديدآور : متن ابی‌شجاع: السعی الغایه و التقریب [منبع الکترونیکی]/ للقاضی ابی شجاع احمد بن الحسین احمد الاصفهانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۶۲.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۰ KB)
نام فایل : 2967_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
متن ابی‌شجاع: السعی الغایه و التقریب
2967_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
51.54 KB
85
85
نظرسنجی