رکورد قبلیرکورد بعدی

" متن الرحبیة فی المواریث "


شناسگر رکورد : 455749
سرشناسه : ابن مقننه، محمد بن علی، ۴۹۷ - ‎۵۷۷ ق
عنوان و نام پديدآور : متن الرحبیة فی المواریث [منبع الکترونیکی]/ الرحبی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۰ KB)
نام فایل : 3010_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
متن الرحبیة فی المواریث
3010_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
10.61 KB
85
85
نظرسنجی