رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجمع البحرین "


شناسگر رکورد : 455759
سرشناسه : طری‍ح‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۹۷۹-۱۰۸۵ق‌.741752
عنوان و نام پديدآور : مجمع البحرین [منبع الکترونیکی]/ فخرالدین الطریحی؛ اعاد بنایه علی الحرف الاول من الکلمه و ما بعده علی طریقه معاجم العصریه محمود عادل
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۴ بایگانی: ۱.۷۵ MB)
نام فایل : 1146_1.doc
نام فایل : 1146_2.doc
نام فایل : 1146_3.doc
نام فایل : 1146_4.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی1 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مجمع البحرین
11146_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.53 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مجمع البحرین
11146_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.44 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مجمع البحرین
11146_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.59 MB
85
85
نظرسنجی