رکورد قبلیرکورد بعدی

" مروری بر آثار و تالیفات استاد علامه حسن‌زاده آملی. به‌ضمیمه جلوه‌ای از حسن یار "


شناسگر رکورد : 455810
سرشناسه : رم‍ض‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌718580
عنوان و نام پديدآور : مروری بر آثار و تالیفات استاد علامه حسن‌زاده آملی. به‌ضمیمه جلوه‌ای از حسن یار [منبع الکترونیکی]/ به قلم حسن رمضانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۰۴ KB)
نام فایل : 1773_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی