رکورد قبلیرکورد بعدی

" مسایل نظامی و استراتژیکی معاصر "


شناسگر رکورد : 455825
سرشناسه : ش‍ی‍رودی‌، م‍رت‍ض‍ی‌736745
عنوان و نام پديدآور : مسایل نظامی و استراتژیکی معاصر [منبع الکترونیکی]/ نویسنده مرتضی شیرودی ؛تهیه کننده پژوهشکده تحقیقات اسلامی [سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۵۴ KB)
نام فایل : 2508_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مسایل نظامی و استراتژیکی معاصر
2508_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
323.40 KB
85
85
نظرسنجی