رکورد قبلیرکورد بعدی

" مسکن الفواد: عند فقد الاحبه و الاولاد "


شناسگر رکورد : 455833
سرشناسه : ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۹۱۱ - ‏۹۶۶ق.‬735892
عنوان و نام پديدآور : مسکن الفواد: عند فقد الاحبه و الاولاد [منبع الکترونیکی]/ تالیف الشهید الثانی زین‌الدین‌بن علی‌بن احمد الجبعی العالمی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۸۴ KB)
نام فایل : 495_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مسکن الفواد: عند فقد الاحبه و الاولاد
495_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
204.18 KB
85
85
نظرسنجی