رکورد قبلیرکورد بعدی

" مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان "


شناسگر رکورد : 455835
سرشناسه : النصر، عبدالمنعم
عنوان و نام پديدآور : مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان [منبع الکترونیکی]/ عبدالنمنعم النصر؛ ترجمه و تالیف علی خامه‌یی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۷۹ KB)
نام فایل : 1898_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان
1898_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
455.50 KB
85
85
نظرسنجی