رکورد قبلیرکورد بعدی

" مسند الامام الشافعی "


شناسگر رکورد : 455839
سرشناسه : ش‍اف‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ادری‍س‌، ۱۵۰-۲۰۴ق‌.731168
عنوان و نام پديدآور : مسند الامام الشافعی [منبع الکترونیکی]/ أبی عبد الله محمد بن ادریس الشافعی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۰۶ KB)
نام فایل : 568_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مسند الامام الشافعی
568_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
445.28 KB
85
85
نظرسنجی