رکورد قبلیرکورد بعدی

" مشارق الشموس "


شناسگر رکورد : 455847
سرشناسه : م‍ح‍ق‍ق‌ خ‍وان‍س‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۰۱۶-۱۰۹۸؟ق‌.778184
عنوان و نام پديدآور : مشارق الشموس [منبع الکترونیکی]/ حسین بن محمد محقق خوانساری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۱.۹۰ MB)
نام فایل : 90_1.doc
نام فایل : 90_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مشارق الشموس
90_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
786.52 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مشارق الشموس
90_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.02 MB
85
85
نظرسنجی