رکورد قبلیرکورد بعدی

" مشکلات حاجیان از زبان سفرنامه نویسان "


شناسگر رکورد : 455852
سرشناسه : ق‍اض‍ی‌ ع‍س‍ک‍ر، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۵ -756821
عنوان و نام پديدآور : مشکلات حاجیان از زبان سفرنامه نویسان [منبع الکترونیکی]/ علی قاضی عسکر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۶ KB)
نام فایل : 10337_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مشکلات حاجیان از زبان سفرنامه نویسان
10337_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
43.87 KB
85
85
نظرسنجی