رکورد قبلیرکورد بعدی

" معانی القرآن الکریم "


شناسگر رکورد : 455886
سرشناسه : ن‍ح‍اس‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، -۳۳۸ق‌.794057
عنوان و نام پديدآور : معانی القرآن الکریم [منبع الکترونیکی]/ ابی‌جعفر النحاس؛ تحقیق محمدعلی الصابونی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۶ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۶ بایگانی: ۲ MB)
نام فایل : 827_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
معانی القرآن الکریم
827_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
246.75 KB
85
85
نظرسنجی