رکورد قبلیرکورد بعدی

" مفاهیم اساسی نظریه ولایت فقیه "


شناسگر رکورد : 455910
سرشناسه : ج‍ع‍ف‍رپ‍ی‍ش‍ه‌‌ف‍رد، م‍ص‍طف‍ی‌، ‏‫۱۳۴۰ - ‏‬695494
عنوان و نام پديدآور : مفاهیم اساسی نظریه ولایت فقیه [منبع الکترونیکی]/ مصطفی جعفرپیشه فرد؛ تهیه مرکز تحقیقات علمی ؛ویرایش مرتضی اخوان
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۳۲ KB)
نام الکترونيکي : 2246_1.html
نام فایل : 2246_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی