رکورد قبلیرکورد بعدی

" مناسک الحج "


شناسگر رکورد : 455947
سرشناسه : روح‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ۱۳۰۳ -719156
عنوان و نام پديدآور : مناسک الحج [منبع الکترونیکی]/ فتاوی محمدصادق الحسینی الروحانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۷۰ KB)
نام فایل : 276_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مناسک الحج
276_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
252.44 KB
85
85
نظرسنجی