رکورد قبلیرکورد بعدی

" منتهی الاصول "


شناسگر رکورد : 455972
سرشناسه : ب‍ج‍ن‍وردی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۷۶ - ۱۳۵۳.677497
عنوان و نام پديدآور : منتهی الاصول [منبع الکترونیکی]/ تالیف میرزا حسن الموسوی البجنوردی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی Text
: ملزومات نظام: ‎۹،۶۲۰ کیلوبایت؛ ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۷۸۸، ۹۵۶ K)
: نسخه چاپی منبع در کتابخانه تخصصی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی موجود است
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 1204_1.doc
نام فایل : 1204_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
منتهی الاصول
1204_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
981.71 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
منتهی الاصول
1204_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
821.59 KB
85
85
نظرسنجی