رکورد قبلیرکورد بعدی

" منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه "


شناسگر رکورد : 455973
عنوان و نام پديدآور : منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه [آخوند خراسانی] [منبع الکترونیکی]/ تالیف محمدجعفر الجزایری المروج
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ج‍زای‍ری‌، م‍ح‍م‍د‌ ج‍ع‍ف‍ر،‏‫ ۱۲۸۸ - ‏۱۳۷۸.‏‬695351
زبان اثر : ara
کشور محل نشر يا توليد : IR
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۸ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ‎۴۴ کیلوبایت؛ ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۸ بایگانی: ۷۲۶، ۹۰۰، ۱.۰۳، ۸۸۰، ۸۵۵، ۹۱۶، ۱.۲۵، ۱.۱۱ MB)
: نسخه چاپی منبع در کتابخانه تخصصی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی موجود است
مبدا اصلي : IRم‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
دسترسي و محل الکترونيکي : شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب
: 1184_1.doc
: 1184_2.doc
: 1184_3.doc
: 1184_4.doc
: 1184_5.doc
: 1184_6.doc
: 1184_7.doc
: 1184_8.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه
1184_8.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.23 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه
1184_7.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.35 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه
1184_6.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1012.50 KB
85
85
نظرسنجی