رکورد قبلیرکورد بعدی

" من لایحضره الفقیه "


شناسگر رکورد : 455984
سرشناسه : اب‍ن‌ ب‍اب‍وی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌‏‫، ۳۱۱‬-‏۳۸۱ق.661259
عنوان و نام پديدآور : من لایحضره الفقیه [منبع الکترونیکی]/ تالیف ابی جعفر الصدوق محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی؛ حققه و علق علیه حسن الموسوی الخراسان؛ به تصحیح محمد الاخوندی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۴ بایگانی: ۵.۹۲ MB)
نام الکترونيکي : 2857_1.html
نام فایل : 2857_1.doc
نام الکترونيکي : 2857_2.html
نام فایل : 2857_2.doc
نام الکترونيکي : 2857_3.html
نام فایل : 2857_3.doc
نام الکترونيکي : 2857_4.html
نام فایل : 2857_4.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی